Elina, Photo Sec, 24x18 cm

Uusi alku New Beginning

Installaatio: esineitä palaneesta talosta, valokuvia
Kaksikanavainen video: Viisi episodia siitä mitä tapahtui 13:45 min (2013), Tomumaja 2:00 min (2012)
Installation: objects from a burned house, photographs
Two-channel video: Five episodes about what happened 13:45 min (2013), Tabernacle 2:00 min (2012)
Menetyksestä voi tulla pakkomielle, tai siitä voi päästää irti ja katsoa eteenpäin. Menetys voi olla mahdollisuus, uuden alku!

Ystäväni Elina menetti kotinsa tulipalossa ja pyysi minua dokumentoimaan, mitä hänelle tapahtui. Teos käsittelee menetystä, surua ja näistä ylipääsemistä. Viisiepisodinen video kertoo koko tarinan tulipalosta uuden kodin rakentamiseen.
One can be obsessed with loss – or let go, look forward in life. The loss can be a chance, a beginning of something new!

This work of art deals with personal loss, sorrow and the process of getting over it. It's based on a dialog with my friend Elina, whose home was destroyed in a fire. She asked me to document what happened to her. The five-episode video tells the whole process from the beginning till the reconstruction of the new home.
Stillkuva videosta
Installation view in Helsinki Art Hall 2013
Piano, photo, 50x40 cm
Pyhä, photo, 17x20 cm
Photo Sec, 31x22 cm
Elina as a child, photo, 24x18 cm
Photo Sec, 50 x 40cm
Sock knitting pattern, Photo Sec, 21x30 cm
Kafka, Photo Sec, 50 x 40 cm
Matryoshka doll/ detail
Installation View in Helsinki Art Hall