"When you reach my age, you can look back and say, Oh boy I remember that, I saw that, I heard that, I was there." Roni, 91

Kudelma Interweave

Videoteos, Forum Box, Helsinki 2018 Video work, Forum Box, Helsinki 2018
Kudelma-videoteos pohjautuu New Yorkissa, Greenwich Villagen senioritalossa viettämääni kolmen kuukauden ajanjaksoon, jolloin tutustuin keskuksessa käyviin ihmisiin, haastattelin heitä ja tallensin tarinoita heidän elämästään. Koin olevani kuunteluoppilaana ja olen kiitollinen jokaisesta kohtaamisesta sekä tarinoista, joita lopulliseen teokseen valikoitui neljä: Marilynin, Edwardin, Louisan ja Ronin.

Jaetut muistot kertovat siirtolaisuudesta, selviytymisestä, salaisesta atomikaupungista ja ihmeistä. Nämä yksittäisten ihmisten elämäntarinat häviävät niin helposti vieden mennessään palan yhteistä historiaa, joka usein toistaa itseään.

Teoksen lähtökohtana ovat muisti ja muistaminen. Millaisia hetkiä ja muistoja haluaisi omasta elämästä välittää eteenpäin seuraavalle sukupolvelle – mitä jää jäljelle? Toiveemme, pelkomme, arvomaailmamme ja tapamme ovat kaikki muotoutuneet suhteessa muistoihimme menneisyydestä. Jokainen on myös osa oman perheensä, sukunsa ja aikakautensa ketjua, kantaen mukanaan historiaa niin hyvässä kuin pahassakin.

Aika ja mieli seulovat, suodattavat ja punovat yhteen elettyä, ja jäljelle jäävät ehkä ne tärkeimmät, itselle läheisimmät ja merkityksellisimmät muistot, joissa kiteytyy myös oma persoonallinen tapa katsoa ja kokea maailmaa – jokaiselle erilainen ja arvokas.

Kuvaus ja editointi Anne Siirtola
Äänisuunnittelu Pelle Venetjoki
Värinmäärittely Veli Granö
Kiitokset: Taiteen keskustoimikunta, Oskar Öflundin säätiö, AVEK ja VISEK.
In this video piece elderly people from a senior house in Greenwich Village, New York, share unforgettable memories and stories of their past. They deal with survival, immigration, a secret atomic city, miracles. These valuable individual stories get lost so very easily, taking with them a piece of our common history – history that is so often repeating itself.

The work explores memory and remembering. Which memories are the most essential ones that we choose to pass on to the next generation – what will remain? Our hopes and fears, personal values and habits are all influenced by the memories of our past. Each of us is also a stitch in the chain of our family and our era, carrying the heritage in both good and bad.

The time and mind are seaving, filtering and interweaving the past life. Maybe it's the most remarkable memories that remain, the ones that also crystallize and bring forth our own personal way of looking at and experiencing life – a different and valuable way for each of us.

Filming and editing Anne Siirtola
Sound design Pelle Venetjoki
Color sampling Veli Granö
Thank you: The Arts Council of Finland, Oskar Öflund Foundation, AVEK and VISEK.
Me with participants in the senior house