Installation view, Kerava Art Museum

Mytty The Bundle

Avoin työpaja ja näyttely Keravan taidemuseossa 2012
Ompelutöitä ja ääni-installaatioita
Open workshop and exhibition in Kerava Art Museum, 2012
Needleworks and sound installations
Osallistujat käsittelivät elämänsä "myttyjä" ja "energiasolmuja". He toivat mukanaan omia tekstiilejään tai muita esineitä, joiden kanssa halusivat työskennellä. Kukin toteutti myös työhönsä liittyvän äänimaiseman. The participants dealt with the "bundles" and "energy knots" of their lives. They brought personal textiles or objects to the workshop and worked with them. Everyone also created a soundscape related to their work.
"Bedfellow" by Seija
"The Nest" by Ilari
Pantyhose, detail
Ritva's work
"Princess" by Anni
"Heartbeat" by Mirjam
"Too Much" by Minna