Inkeri's 1945 wartime memory of Santa Claus in Kurkijoki, Carelia

Paikka sydämessä Patch in the heart

Kaisu Paavilaisen kanssa
Työpaja ja osallistuminen Karjala-näyttelyyn Helsingin taidehallissa 2013
Ompelutöitä ja muistoja menetetystä kotimaasta
With Kaisu Paavilainen
Workshop and participation in Karelia exhibition in Helsinki Art Hall 2013
Needleworks and memories from the lost homeland
Työpajan osallistujat toteuttivat kolmiulotteisia ompelutöitä, jotka esiteltiin Karjala-näyttelyssä. Työt liittyivät heidän muistoihinsa tärkeistä paikoista, jotka he olivat menettäneet. The workshop participants made three dimensional needleworks which were presented in Karelia exhibition. The pieces were related to their memories of important places they had lost.
Shopkeeper play from Marja-Leena's childhood
Basket of Strawberries
How My Father Met My Mother by Pertti